a

Facebook

Twitter

Copyright 2015 Libero Themes.
All Rights Reserved.

8:00 - 19:00

Our Opening Hours Mon. - Fri.

975.789.098

Call Us For Free Consultation

Facebook

Twitter

Search
Menu
 

Corporate M&A

El Departament de Corporate té una dilatada experiència en tota mena d’operacions empresarials i mercantils. Tenim la ferma convicció, enfront d’altres plantejaments més estandarditzats, que cada operació societària és singular i ha de dissenyar-se cuidant cada mínim detall, per tant, en cada operació el nostre equip ofereix un assessorament personalitzat.

Experiència transaccional des que en 2012 es va liberalitzar la inversió estrangera a Andorra. L'equip professional d'Abast Global ha intervingut en algunes de les més importants i complexes transaccions i reestructuracions societàries del país.…

Constitució de Societats i Autorització d’Inversió Estrangera

Assessorament i realització de tots els tràmits d’autorització d’inversió estrangera i constitució de societats al Principat d’Andorra. Assessorament també en la constitució de filials de societats estrangeres, sucursals i un altre tipus d’establiments permanents.

Autoritzacions administratives i/o comercials

Assessorament i tramitació de tots els permisos necessaris per a la realització de l’activitat de la societat.

Redacció d’estatuts socials, pactes de socis i protocols familiars

Assessorament en el plantejament i redacció dels documents, amb base en múltiples experiències passades i amb la finalitat de regular, al detall, totes les qüestions que poguessin derivar en futures controvèrsies.

Fusions i adquisicions (M&A)

Assessorament en processos de compravenda de societats, negocis o grups societaris, realització de Due Diligence corporativa, preparació de projectes de reestructuració empresarial, redacció i supervisió d’SPA i redacció i supervisió de tot tipus de contractes mercantils. L’assessorament en aquests processos acostuma a coordinar-se de manera transversal amb els aspectes fiscals.

Insolvències, Dissolucions i Liquidacions

Assessorament en processos de restructuring, debt i insolvències, concursos de creditors i fallides. També assessorament i realització de procediments de dissolució i liquidació de societats.

Assessorament recurrent en òrgans socials

Assessorament i serveis de secretariat en consells d’administració, juntes d’accionistes i un altre tipus d’òrgans i comitès interns.

Contractació

Anàlisi i preparació de tot tipus de contractes mercantils, relacionats amb el món de la franquícia, la distribució, prestació de serveis, outsourcing, llicència, real state i arrendament, entre altres.